Lembar pengesahan KP akan disahkan ketika mendapat ACC dari dosen penguji maupun pembimbing. Silahkan unggah bukti acc di link:

http://bit.ly/BUKTIACCRREVISILAPKP

dan lembar pengesahan kp di:

http://bit.ly/UNGGAHPENGESAHANKP

Dan hasil pengesahan ketika sudah di tandatangani pembimbing, penguji dan Kaprodi dapat di akses pada:

https://bit.ly/PENGESAHANKPDISETUJUI